Varsity vs La Joya Senior Night - Monsoon Athletics